ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
4
13
17
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
11
5
16
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
4
16
20
1
รวมประถม
41
56
97
6
ม.1
9
6
15
1
ม.2
9
5
14
1
ม.3
2
5
7
1
รวมมัธยมต้น
20
16
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
84
157
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...