ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
9
3
12
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
5
15
20
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
7
15
22
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
60
67
127
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
80
156
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...