ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
17
15
32
2
ป.1
10
4
14
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
5
17
22
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
7
15
22
1
รวมประถม
56
62
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
77
150
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...