ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
24
19
43
2
ป.1
17
17
34
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
63
64
127
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
83
170
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...