ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าจัด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
1
7
1
อบ.3
1
3
4
1
รวม อบ.
7
4
11
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
1
1
2
1
ป.3
1
0
1
1
ป.4
7
1
8
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
17
10
27
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24
14
38
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...