ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางบอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
15
33
1
อบ.3
19
19
38
1
รวม อบ.
37
34
71
2
ป.1
17
8
25
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
16
9
25
1
ป.6
15
13
28
1
รวมประถม
89
58
147
6
ม.1
19
17
36
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
34
29
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
160
121
281
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...