ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
12
14
26
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
15
7
22
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
60
48
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
62
134
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...