ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
31
32
63
3
อบ.3
34
30
64
2
รวม อบ.
65
62
127
5
ป.1
46
28
74
2
ป.2
37
34
71
2
ป.3
32
36
68
2
ป.4
33
26
59
2
ป.5
37
35
72
2
ป.6
36
23
59
2
รวมประถม
221
182
403
12
ม.1
52
40
92
2
ม.2
44
37
81
2
ม.3
55
23
78
2
รวมมัธยมต้น
151
100
251
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
437
344
781
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...