ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
29
56
2
อบ.3
28
33
61
2
รวม อบ.
55
62
117
4
ป.1
36
31
67
2
ป.2
44
28
72
2
ป.3
39
36
75
2
ป.4
33
33
66
2
ป.5
34
27
61
2
ป.6
35
36
71
2
รวมประถม
221
191
412
12
ม.1
40
31
71
2
ม.2
49
40
89
2
ม.3
33
36
69
2
รวมมัธยมต้น
122
107
229
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
398
360
758
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...