ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านประทุนทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
7
9
1
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
18
16
34
3
ป.1
1
7
8
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
13
4
17
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
43
32
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
48
109
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...