ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไผ่ขาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
68
52
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
65
149
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...