ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไผ่ขาด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
20
20
40
2
ป.1
14
11
25
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
15
7
22
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
57
46
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
66
143
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...