ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดรางกร่าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
14
12
26
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
45
61
106
6
ม.1
9
15
24
1
ม.2
12
8
20
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
26
26
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
99
184
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...