ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
10
17
27
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
39
39
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
56
105
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...