ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
21
16
37
3
ป.1
5
7
12
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
4
14
18
1
รวมประถม
39
50
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
66
126
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...