ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งคอก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
8
10
1
อบ.2
28
42
70
2
อบ.3
29
26
55
2
รวม อบ.
59
76
135
5
ป.1
29
16
45
2
ป.2
31
38
69
3
ป.3
34
33
67
3
ป.4
42
30
72
2
ป.5
39
31
70
2
ป.6
38
40
78
3
รวมประถม
213
188
401
15
ม.1
40
24
64
2
ม.2
24
45
69
2
ม.3
25
26
51
2
รวมมัธยมต้น
89
95
184
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
361
359
720
26
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...