ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
3
14
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
18
11
29
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
59
48
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
59
136
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...