ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
14
11
25
1
รวม อบ.
22
21
43
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
5
12
17
1
ป.4
5
13
18
1
ป.5
19
7
26
1
ป.6
12
2
14
1
รวมประถม
61
53
114
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
74
157
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...