ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนมะนาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
7
16
23
1
รวม อบ.
19
23
42
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
14
6
20
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
59
50
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
73
151
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...