ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหัวกลับ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
20
15
35
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
17
7
24
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
60
52
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
67
147
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...