ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทับกระดาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
16
10
26
1
อบ.3
9
13
22
1
รวม อบ.
32
29
61
3
ป.1
7
11
18
1
ป.2
15
8
23
1
ป.3
18
13
31
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
6
20
26
1
รวมประถม
73
73
146
6
ม.1
15
6
21
1
ม.2
12
17
29
1
ม.3
9
8
17
1
รวมมัธยมต้น
36
31
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
141
133
274
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...