ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
13
17
30
2
ป.1
5
2
7
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
36
36
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
53
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...