ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัววัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
15
25
1
อบ.3
11
18
29
1
รวม อบ.
21
33
54
2
ป.1
24
17
41
2
ป.2
23
9
32
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
5
13
18
1
ป.5
14
23
37
1
ป.6
20
13
33
1
รวมประถม
97
89
186
7
ม.1
26
12
38
1
ม.2
19
14
33
1
ม.3
17
13
30
1
รวมมัธยมต้น
62
39
101
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
180
161
341
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...