ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
3
14
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
17
6
23
2
ป.1
14
11
25
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
14
5
19
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
58
46
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
52
127
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...