ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนตำลึง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
8
23
1
อบ.3
14
13
27
2
รวม อบ.
29
21
50
3
ป.1
25
19
44
2
ป.2
24
15
39
2
ป.3
20
17
37
2
ป.4
21
10
31
2
ป.5
20
19
39
2
ป.6
18
19
37
2
รวมประถม
128
99
227
12
ม.1
18
12
30
2
ม.2
18
11
29
2
ม.3
20
13
33
2
รวมมัธยมต้น
56
36
92
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
213
156
369
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...