ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
16
32
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
25
22
47
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
14
12
26
1
ป.3
8
16
24
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
18
12
30
1
รวมประถม
71
69
140
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
91
187
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...