ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาพนมนาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
9
15
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
17
24
41
3
ป.1
18
8
26
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
7
17
24
1
รวมประถม
53
60
113
6
ม.1
1
3
4
1
ม.2
3
3
6
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
10
12
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
96
176
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...