ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพรสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
13
8
21
3
ป.1
5
3
8
1
ป.2
1
5
6
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
29
34
63
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
18
12
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
54
114
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...