ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
19
14
33
3
ป.1
8
5
13
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
1
5
6
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
33
29
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
43
95
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...