ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
12
9
21
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
28
23
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
32
72
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...