ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
15
8
23
1
รวม อบ.
28
17
45
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
13
14
27
1
ป.3
20
14
34
1
ป.4
15
6
21
1
ป.5
17
17
34
1
ป.6
19
14
33
1
รวมประถม
95
77
172
6
ม.1
18
9
27
1
ม.2
23
11
34
1
ม.3
11
15
26
1
รวมมัธยมต้น
52
35
87
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
175
129
304
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...