ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
22
10
32
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
8
14
22
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
13
6
19
1
ป.6
8
2
10
1
รวมประถม
63
49
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
59
144
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...