ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
23
14
37
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
14
9
23
1
ป.6
15
6
21
1
รวมประถม
62
47
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
61
146
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...