ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
16
16
32
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
8
15
23
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
49
48
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
64
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...