ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
36
38
74
4
อบ.3
39
50
89
4
รวม อบ.
75
88
163
8
ป.1
51
55
106
4
ป.2
64
47
111
4
ป.3
42
46
88
4
ป.4
55
53
108
3
ป.5
52
49
101
3
ป.6
55
39
94
3
รวมประถม
319
289
608
21
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
394
377
771
29
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...