ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
5
17
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
18
12
30
2
ป.1
10
4
14
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
39
41
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
53
110
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...