ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
19
16
35
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
17
9
26
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
6
12
18
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
58
45
103
6
ม.1
10
7
17
1
ม.2
6
8
14
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
22
18
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
79
178
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...