ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
46
31
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
45
105
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...