ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
13
17
30
3
ป.1
5
7
12
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
33
23
56
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
40
86
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...