ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
17
19
36
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
11
3
14
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
4
10
14
1
รวมประถม
32
26
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
45
94
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...