ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งแฝก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
22
40
2
อบ.3
19
25
44
3
รวม อบ.
37
47
84
5
ป.1
28
27
55
2
ป.2
20
19
39
2
ป.3
21
22
43
2
ป.4
28
30
58
2
ป.5
35
28
63
2
ป.6
39
26
65
2
รวมประถม
171
152
323
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
208
199
407
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...