ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
35
35
70
3
อบ.2
66
46
112
4
อบ.3
65
54
119
4
รวม อบ.
166
135
301
11
ป.1
93
69
162
6
ป.2
57
74
131
4
ป.3
66
66
132
5
ป.4
83
79
162
4
ป.5
74
62
136
4
ป.6
65
70
135
4
รวมประถม
438
420
858
27
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
604
555
1,159
38
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...