ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
41
39
80
3
อบ.2
56
60
116
4
อบ.3
74
59
133
5
รวม อบ.
171
158
329
12
ป.1
72
73
145
5
ป.2
92
69
161
5
ป.3
68
73
141
4
ป.4
74
72
146
4
ป.5
87
79
166
4
ป.6
74
64
138
4
รวมประถม
467
430
897
26
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
638
588
1,226
38
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...