ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดปทุมสราวาส ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
8
22
2
อบ.3
17
11
28
2
รวม อบ.
31
19
50
4
ป.1
21
17
38
2
ป.2
23
15
38
2
ป.3
20
19
39
2
ป.4
21
18
39
1
ป.5
18
13
31
1
ป.6
20
16
36
1
รวมประถม
123
98
221
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
154
117
271
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...