ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดยางยี่แส ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
6
20
26
1
รวม อบ.
13
23
36
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
5
11
16
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
54
62
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
85
152
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...