ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองตาสาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
15
35
2
อบ.3
14
16
30
1
รวม อบ.
34
31
65
3
ป.1
20
12
32
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
12
12
24
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
19
14
33
1
ป.6
10
13
23
1
รวมประถม
85
74
159
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
105
224
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...