ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจันทราวาส ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
14
13
27
3
ป.1
4
9
13
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
28
31
59
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
27
16
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
60
129
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...