ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
1
6
7
1
รวม อบ.
14
18
32
3
ป.1
3
6
9
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
32
36
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
54
100
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...