ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
10
22
1
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
34
27
61
3
ป.1
8
11
19
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
42
37
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
64
140
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...