ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองหลุม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
9
11
20
3
ป.1
3
10
13
1
ป.2
10
3
13
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
35
33
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
44
88
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...