ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโภคาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
10
25
1
อบ.3
9
15
24
1
รวม อบ.
24
25
49
2
ป.1
16
19
35
1
ป.2
17
8
25
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
79
63
142
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
88
191
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...