ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
17
37
2
อบ.3
9
24
33
2
รวม อบ.
29
41
70
4
ป.1
16
24
40
2
ป.2
22
20
42
2
ป.3
20
16
36
2
ป.4
22
24
46
2
ป.5
21
23
44
2
ป.6
27
22
49
2
รวมประถม
128
129
257
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
157
170
327
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...