ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
13
37
2
อบ.3
21
26
47
2
รวม อบ.
45
39
84
4
ป.1
18
18
36
2
ป.2
23
25
48
2
ป.3
18
21
39
2
ป.4
19
20
39
2
ป.5
24
16
40
2
ป.6
15
30
45
2
รวมประถม
117
130
247
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
162
169
331
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...