ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
10
15
25
1
รวม อบ.
18
22
40
2
ป.1
16
11
27
2
ป.2
13
19
32
2
ป.3
13
21
34
2
ป.4
12
16
28
2
ป.5
14
20
34
2
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
84
98
182
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
120
222
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...