ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
12
8
20
2
ป.1
9
9
18
2
ป.2
16
11
27
2
ป.3
13
22
35
2
ป.4
12
21
33
2
ป.5
12
18
30
1
ป.6
14
19
33
2
รวมประถม
76
100
176
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
108
196
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...