ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพลับพลาไชย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
9
23
1
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
20
12
32
1
รวม อบ.
47
31
78
3
ป.1
11
5
16
1
ป.2
17
11
28
1
ป.3
15
10
25
1
ป.4
15
15
30
1
ป.5
17
8
25
1
ป.6
16
15
31
1
รวมประถม
91
64
155
6
ม.1
13
12
25
1
ม.2
13
7
20
1
ม.3
9
18
27
1
รวมมัธยมต้น
35
37
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
173
132
305
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...