ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
14
9
23
3
ป.1
2
4
6
1
ป.2
0
5
5
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
17
34
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
43
74
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...